Drøbak-Frogn skolekorps
 • Nyheter!    • Om oss    • Bli musikant    • For medlemmer      • Hjem  

 

 

   Om oss
           

Snarveier:
 

 

 


Politiattest

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I DFSK blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Styret i DFSK har bestemt at følgende roller skal ha politiattest:
Hele Styret,
materialforvalter,
uniformsansvarlig,
dirigenter og instruktører.

Dette gjøres i samråd med styreleder Atle Løkken
eller nestleder Torunn Rognes

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av attest:

1: Bekreftelse på formål med attesten utarbeides av styreleder, og sendes til den som skal søke om attest.

2. Den som skal søke om attest, gjør dette selv på politi.no. Formål med attesten skal legges ved søknaden.

3: Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

4: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styreleder eller nestleder.

DFSK skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen

Styret i DFSK

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Drøbak-Frogn Skolekorps grunnlagt 1975