Print this page
 

Har du lyst til å spille med oss?
c

Vi ønsker nye medlemmer i skolekorpset velkommen !

Hver vår har vi en rekrutteringsdag der kan du komme til Dyrløkkeåsen skole og prøve instrumenter. Følg med på våre Facebooksider for informasjon om neste rekrutteringsdag (du trenger ikke Facebook-profil for å se informasjonen på våre Facebooksider)

Øvelsene våre er på Dyrløkkeåsen skole hver mandag. I tillegg får hver elev individuell undervisning i sitt instrument hos musikkpedagog fra Kulturskolen.

Kontakt gjerne korpsets styre for mer informasjon.

dfsk.skolemusikk@gmail.com